Wacław Steczko

Lekarz stomatolog
specjalista protetyk implantolog

Wacław Steczko

Właściciel, Kierownik Merytoryczny, Specjalista protetyki stomatologicznej, Implantolog.

Jestem właścicielem i kierownikiem merytorycznym kliniki Stomatologia Steczko. Uzyskałem tytuł specjalisty I stopnia stomatologii ogólnej i II stopnia protetyki stomatologicznej na krakowskiej Akademii Medycznej (1984). W latach 1985-2000 pracowałem jako asystent i starszy wykładowca w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum UJ. W 2011 roku uzyskałem Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologii EDI.

Zawód stomatologa to moja pasja. Prowadzę kursy doskonalące dla lekarzy z zakresu planowania i wykonawstwa uzupełnień protetycznych, implantoprotetycznych oraz artykulacji (we współpracy z firmami Densplay i Nobel Biocare). Uczestniczę, również jako prelegent w licznych krajowych i zagranicznych sympozjach stomatologicznych.

Lubię spędzać wolny czas w aktywny sposób. Uprawiam narciarstwo i pływanie, a moim ostatnim hobby jest windsurfing.