Przemysław Dubis

Lekarz stomatolog
specjalista chirurgii szczekowo-twarzowej, implantolog

Przemysław Dubis

Specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej, Implantolog

Ukończyłem studia stomatologiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu

Jagiellońskiego (dawna Akademia Medyczna Kraków) w 1996 roku. Od 1997 roku pracuję jako asystent w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2001 roku uzyskałem tytuł chirurgia stomatologicznego, oraz ukończyłem specjalizację z chirurgii szczękowo- twarzowej w 2007 roku. W 2011 roku uzyskałem Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologii EDI.

W Stomatologii Steczko czerpię ogromną satysfakcję z bezpośrednich kontaktów z pacjentami naszej kliniki oraz pracy w zgranym, interdyscyplinarnym zespole. Pracownicy naszej kliniki świetnie się uzupełniają, dzięki posiadaniu różnorodnych kompetencji.

Mam duże doświadczenie w przeprowadzaniu trudnych i skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Rozwój medycyny daje mi możliwości rozwiązywania problemów, na które kiedyś nie było recepty. Moja wiedza, pozwala również na zminimalizowanie ryzyka powikłań. Dzięki temu, leczenie może przebiegać w swobodnej atmosferze, bez bólu i strachu. Mam umiejętność przełamywania barier i przekazywania pozytywnych emocji pacjentom. Dzięki temu mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie w trakcie leczenia.

Jestem aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Uczestniczę w licznych sympozjach stomatologicznych. W mojej codziennej pracy stale stawiam sobie nowe cele, do których realizacji dążę. Jednym z moich wyzwań jest praca nad nowym pokoleniem pacjentów, które zna wartość własnego uśmiechu i nie boi się dentysty.