Anna Steczko

Lekarz stomatolog

Anna Steczko

Ukończyłam Krakowską Akademię Medyczną w 1990 roku gdzie podczas późniejszej pracy jako asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum UJ uzyskałam tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej w roku 1998.

Dobry efekt leczenia, to taki, który jest wypadkową oczekiwań moich i pacjenta. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe do osiągnięcia. Każdy pacjent to dla mnie nowa historia i szereg problemów, z którym trzeba się zmierzyć, aby przynieść danej osobie ulgę, zadowolenie i zapewnić poprawę wyglądu. Cieszy mnie każdy „wyprostowany uśmiech” u najmłodszych i dorosłych. Doceniam zaufanie, jakim obdarzają mnie pacjenci.

W mojej pracy nie ma rutyny. Stale się rozwijam, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Fascynują mnie możliwości nowoczesnej ortodoncji, również jako elementu kompleksowego leczenia protetycznego.