I LOVE MY SMILE

Powiedziano mi że przed implantami potrzebuję zabiegu sinus lift. Na czym on polega i czy jest jakaś alternatywa?

Sinus Lift - czyli zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej, to zabieg w wyniku którego dochodzi do podniesienia wewnętrznej błony wyścielającej zatokę szczękową. Dzięki temu powstaje przestrzeń pomiędzy kością szczeki a wewnętrzną błoną . W tę przestrzeń wprowadzamy materiał ... Read More