Powiedziano mi że przed implantami potrzebuję zabiegu sinus lift. Na czym on polega i czy jest jakaś alternatywa?


implanty

Sinus Lift – czyli zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej, to zabieg w wyniku którego dochodzi do podniesienia wewnętrznej błony wyścielającej zatokę szczękową. Dzięki temu powstaje przestrzeń pomiędzy kością szczeki a wewnętrzną błoną . W tę przestrzeń wprowadzamy materiał kościozastepczy na bazie którego z czasem odbuduje się kość własna.

Zabieg sinus Lift jest często konieczny jeśli przedtrzonowce i trzonowce zostały utracone dawno temu , przez ten czas doszło do zaniku kości wyrostka zębodołowego. W rezultacie jeśli chcemy wprowadzić implanty w tym rejonie i za ich pomocą odbudować utracone zęby ,musimy odbudować wysokość wyrostka zębodołowego. Niekiedy implanty mogą być wprowadzone w trakcie tego samego zabiegu. A niekiedy dopiero po pełnym wygojeniu, czyli ok. pół roku.

Niekiedy zamiast zabiegu sinus lift można wprowadzić tzw. krótkie implanty, ewentualnie wprowadzić implant skośnie pozycjonując go w kości ograniczającej zatokę.

implanty