Cennik

Pozycje tu wymienione są przykładowe. Wycena dla każdego pacjenta jest ustalana indywidualnie na wizycie konsultacyjnej.

W naszej Klinice istnieje możliwość skorzystania z systemu ratalnego Medi- Raty.

Diagnostyka

RWG cyfrowe punktowe 30 zł
Zdjęcie pantomograficzne 70 zł
Zdjęcie cefalometryczne 70 zł
Tomografia komputerowa 1 łuk/ 2 łuki 250/ 350 zł
Konsultacja lekarza specjalisty 150 zł – 200 zł
Przegląd stomatologiczny 50 zł
Badanie kontrolne 50-100 zł

Znieczulenia

Komputerowe The Wand 50 zł
Znieczulenie w systemie Carpula 30 zł

Profilaktyka

Skaling (za 1 łuk zębowy) 150- 200 zł
Piaskowanie, polerowanie (za 1 łuk zębowy) 150 zł
Skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja (2 łuki zębowe) 300- 400 zł
*W przypadku pacjentów korzystających z systematycznych ( 2 x w roku) zabiegów higieny profesjonalnej 20 % zniżki

Wybielanie

Wybielanie z szyną – Opallescence (za 1 łuk) 400 zł
Lampa Beyond (za 1 łuk) 600 zł
Wybielanie przebarwionego zęba 200 zł

Zachowawcza

Wypełnienie światłoutwardzalene w zębie stałym (w zależności od ilości powierzchni ) 200 zł – 300 zł
Licówka kompozytowa bezpośrednia 350 zł
Tymczasowe wypełnienie glassjonomerowe 100 zł
Ozonowanie 90 zł
Onley bezpośredni 350 zł

Endodoncja

Leczenie kanałowe pierwotne (za kanał) od 300 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem (za kanał) od 400 zł
Sterylizacja kanału Helbo (sterylizacja fotodynamiczna) 150 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego z kanału od 150 zł

Leczenie dzieci

Wizyta adaptacyjna 100 zł
Fluoryzacja kontaktowa (za 2 łuki) 80 zł
Lakierowanie (za 2 łuki) 100 zł
Lakowanie (1 ząb) 50 zł
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym 100 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym małe/ duże 100/ 150 zł
Ozonowanie 90 zł

Chirurgia

Ekstrakcja zęba mlecznego 50- 100 zł
Ekstrakcja zęba stałego jedno/ wielokorzeniowego 150- 300 zł
Chirurgiczne usunięcie zatrzymanego całkowicie lub częściowo zęba mądrości 200- 800 zł
Resekcja szczytu korzenia zęba jednokorzeniowego 300- 500 zł
Resekcja szczytu korzenia zęba wielokorzeniowego 400- 600 zł
Radektomia 200- 400 zł
Pobranie próbki do badania histopatologicznego 50- 100 zł
Augmentacja w obrębie tkanek miękkich 300- 800 zł
Augmentacja kości 1000- 3000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej 4000 zł
Przeszczep kości własnej w formie bloku kostnego 4000 zł
Wszczepienie implantu zębowego 3000 zł – 3500 zł
Odsłonięcie implantu 100 zł
Leczenie periimplantitis/ leczenie stanów zapalnych w okolicy implantu 150- 450 zł

Implantoprotetyka

Odbudowa na łączniku indywidualnym tytanowym (łącznik + korona) metaloceramika 2400 zł
Odbudowa na łączniku indywidualnym ceramicznym (łącznik z Zro + korona bezmatalowa ) 3500 zł
Odbudowa bezzębia na stałe w koncepcji „all on 6” (z zastosowaniem 6 implantów)
Odbudowa bezzębia na stałe w koncepcji „all on 4” (z zastosowaniem 4 implantów) – dotyczy żuchwy
Proteza teleskopowa na implantach
Proteza zakotwiczona na zespoleniu belkowym
Protezy poresekcyjne zakotwiczone na implantach stałe i ruchome
Z uwagi na mnogość rozwiązań technologicznych i materiałowych koszt leczenia jest ustalony indywidualnie na wizycie konsultacyjnej.

Protetyka

Odbudowa zęba wkładem koronowo-korzeniowym z włókna szklanego i kompozytu od 300 zł
Wkład indywidualny metalowy 550- 800 zł
Wkład cyrkonowy 800 zł
Korona ceramiczna na podbudowanie metalowej 1000 zł
Korona pełnoceramiczna Licówka ceramiczna 1600 zł
Komplet protez całkowitych 4000 zł
Proteza szkieletowa 2500- 3000 zł
Usunięcie dotychczasowej stałej odbudowy protetycznej(za 1 koronę) 50 zł
Korona tymczasowa wykonana bezpośrednio po zabiegu 80 zł
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium 300 zł
Nakłady ceramiczne 1600 zł
Nakłady kompozytowy pośredni 700 zł
Podścielenie protezy bezpośrednio w gabinecie 300 zł
Podścielenie protezy pośrednie 500 zł
Modele diagnostyczne 100 zł
Drukowane modele 3D 300 zł
Pozostałe protezy teleskopowe, winylowe, hybrydowe, akrylowe – wycena ustalana indywidualnie
Z uwagi na mnogość rozwiązań technologicznych i materiałowych koszt leczenia jest ustalony indywidualnie na wizycie konsultacyjnej.

Leczenie zaburzeń czynności narządu żucia

Komplet badań diagnostycznych (aksjografia, wyciski na modele diagnostyczne, deprogramacja, artykulacja z łukiem twarzowym) 400 zł
Szyna relaksacyjna typu Michigan – termo formowalna/polimeryzowana 400/ 850 zł
Szyna repozycyjna polimeryzowana 850 zł
Szyna NTI od 300 zł

Leczenie ortodontyczne

Aparat czynnościowy pł. Schwarza 550- 650 zł
Aparat czynnościowy osadzany na pierścieniach 700- 800 zł
Aparat stały samoligaturujący Ten Brook metalowy (za 1 łuk) 2500 zł
Aparat stały samoligaturujący Ten Brook estetyczny (za 1 łuk) 2700 zł
Wizyty kontrolne 100-120 zł
Modele diagnostyczne 100 zł
Analiza cefalometryczna 200 zł
Konsultacja 100 zł
Leczenie periodontologiczne
Scaling + root plannning w znieczuleniu ½ łuku 250 zł
Scaling + root plannning w znieczuleniu pojedyńczy ząb 90 zł
Zabieg płatowy do 3 zębów 350 zł
Pokrycie recesji ( 1 ząb ) CAF 500 zł
Przeszczep dziąsłowy 750 zł
Przeszczep tkanki łącznej CTG 900 zł
Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej od 450 zł
Pokrycie recesji CAF + CTG ( 1 ząb) – wycena ustalana indywidualnie
Pokrycie recesji mnogich – wycena ustalana indywidualnie
Korekta uśmiechu dziąsłowego – wycena ustalana indywidualnie
Z uwagi na mnogość rozwiązań technologicznych i materiałowych koszt leczenia jest ustalony indywidualnie na wizycie konsultacyjnej.